Trang chủ Tin tức Con dấu và cách bảo quản con dấu tốt nhất

Con dấu và cách bảo quản con dấu tốt nhất

Tại Việt Nam, con dấu có thể xem là biểu tượng thể hiện vị trí pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp. Việc quản lý và sử dụng. Dịch vụ khắc con dấu phải tuân theo các qui định của pháp luật.
 

Bài viết này nói về việc quản lý và sử dụng khắc con dấu tròn, do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, không phải là con dấu hình vuông, hình oval, dấu chức danh, dấu tên ...vv.

Con dấu có hình quốc huy và con dấu không có hình quốc huy:
 

Con dấu thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của các cơ quan, tổ chức và các chức danh nhà nước.
 

Con dấu gồm hai loại: có hình quốc huy và không có hình quốc huy.
 

Các cơ quan tổ chức và chức danh nhà nước dưới đây được dùng con dấu có hình quốc huy:
 

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội,